Romanii pot ieşi la pensie anticipat, exista o lege care spune asta, chiar dacă nu au un stagiu de cotizare complet, insa trebuie sa ştie ca pensionarea anticipata nu este la indemana oricui, existând o serie de reguli care trebuie îndeplinite si respectate

În România, cetățenii care au fost angajați cu contract de muncă și au acumulat stagiul de cotizare necesar au dreptul la pensie. În prezent, există o preocupare crescută în rândul românilor cu privire la cerințele pentru pensionarea anticipată, mai exact câții ani de muncă trebuie să aibă pentru a beneficia de această opțiune.

 

Cetățenii pot alege să se pensioneze anticipat din două motive principale: fie nu mai au posibilitatea sau dorința de a munci, fie au îndeplinit stagiul minim de cotizare necesar. În România, sistemul de pensii cuprinde trei tipuri principale de pensii: pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțială.

 

Conform legislației în vigoare, pentru a beneficia de pensia pentru limita de vârstă în România, este necesar să ai un stagiu minim de cotizare de 15 ani, indiferent de sexul solicitantului. În cazul în care dorești să beneficiezi de o pensie la nivelul complet, trebuie să ai un stagiu de cotizare de 35 de ani. Este important de menționat că aceste reguli pot suferi modificări în funcție de schimbările legislative, deci este întotdeauna indicat să verifici informațiile la zi sau să consulți un specialist în domeniul pensiilor pentru a obține cele mai precise informații.

 

Da, conform legislației din România, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puțin opt ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege pot solicita pensia anticipată cu cel mult cinci ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare. Aceasta înseamnă că, dacă un individ îndeplinește aceste criterii, poate opta pentru pensionarea anticipată cu până la cinci ani înainte de a ajunge la vârsta standard de pensionare. Cu toate acestea, regulile precise și cerințele pot suferi schimbări în funcție de modificările legislative, așa că este recomandat să se consulte cu un specialist în domeniul pensiilor sau să se verifice informațiile la zi înainte de a face o astfel de cerere.

Când putem ieși la pensie anticipat şi de ce acte avem nevoie

 

Există două situații în care o persoană poate ieși la pensie anticipat în România:

  • Dacă au depășit stagiul de cotizare cu cel puțin 8 ani mai mult decât stagiul complet de cotizare prevăzut de lege.
  • Dacă mai au cinci ani până la atingerea vârstei standard de pensionare.

Pentru a solicita pensia anticipată în oricare dintre aceste două situații, românii trebuie să depună un dosar care să conțină următoarele documente:

- Cerere pentru înscrierea la pensie anticipată

- Carnetul de muncă (original şi copie)

- Carnetul de muncă pentru membrii CAP, dacă este cazul (original și copie)

- Carnetul de asigurări sociale pentru agricultori, dacă este cazul (original și copie)

- Alte acte prevăzute de lege privind vechimea în muncă realizată

- Actele de stare civilă: buletin de identitate sau carte de identitate, certificat de naştere şi de căsătorie, original şi copie

- Livretul militar (original şi copie)

- Diploma de absolvire a învăţământului universitar (original şi copie) şi adeverinţa din care să rezulte durata normală, perioada studiilor şi faptul că acestea au fost urmate la zi

- Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfăşurate în cadrul unor instituţii de învăţământ universitar din străinătate

- Adeverinţă în original privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă

- Adeverinţă în original privind încadrarea activităţii în fostele grupe I şi/sau II de muncă, în condiţii deosebite și speciale

- Procură specială pentru mandatar, dacă este cazul original şi copie

- Acte pentru dovedirea calităţii de beneficiar al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, şi/sau al Legii recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din Decembrie 1989, precum şi faţă de persoanele care şi-au jertfit viaţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitoreşti anticomuniste de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare

- Dovada încetării calităţii de asigurat în cazul înscrierii la pensie anticipată pentru persoanele care, la data solicitării, nu mai au calitatea de asigurat (original), cu excepția celor care, potrivit legii, au dreptul să cumuleze veniturile aferente acestei categorii de pensii cu alte venituri

- Alte acte întocmite potrivit prevederilor legale prin care se dovedesc elemente necesare stabilirii drepturilor de pensie

- Adeverinţă eliberată de angajatorul la care îşi desfăşoară activitatea la data solicitării înscrierii la pensie, din care să rezulte datele de identificare ale angajatorului, (adresa, e-mail, fax, nr. telefon).

Mulți se întreabă cum să câștige bani online, o preocupare
Procedura redobandire permis auto: Cum recuperati permisul suspendat? Ați rămas
Îți dorești un anumit grad de stabilitate financiară și siguranță
drmax.ro/
flanco.ro/
noriel.ro

Pensia anticipată in 2023. La ce varsta te poti pensiona anticipat si care sunt conditiile 

12 septembrie 2023
Romanii pot ieşi la pensie anticipat, exista o lege care spune asta, chiar dacă nu au un stagiu de cotizare complet, insa trebuie sa ştie ca pensionarea anticipata nu este la indemana oricui, existând o serie de reguli care trebuie îndeplinite si respectate