Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă se pot pensiona pe caz de boală. Pentru asta trebuie să ajungă în fața unei comisii de expertiză medicală.  

Chiar daca nu ai varsta standard de pensionare poti sa te pensionezi in caz de boala. Pentru a iesi la pensie in acest caz trebuie sa depui un dosar complet pentru o comise de expertiza medicala. Dupa ce treci de verificarile comisiei poti sa fii pensionat .

 

Persoanele care au o capacitate de muca mai mica sau care nu mai au capacitate de munca , persoanele care au anumite afectiuni din cauza carora nu isi mai pot desfasura activitatea profesionala pot beneficia de o pensie pe caz de boala. 

 

Medicul specialist efectueaza o evaluare de specialitate a capacitatii de munca apoi efectueaza o expertiza medicala elaborand un raport  in care este specificat gradul de invaliditate.

Acte necesare pentru dosar pensie de boală

 

Ca să te pensionezi pe caz de boala in conditiile legi actuale indiferent de vechimea pe acare o ai in munca pe toata durata invaliditatii ai nevoie de un dosar complet ce trebuie depus la casa de pensie

 

Conform articolului 68 din Legea 263/2010, pensia de invaliditate se acordă persoanelor care care nu au împlinit vârsta standard de pensionare (65 de ani pentru bărbați și 63 pentru femei), si care nu isi mai pot exercita in conditii optime munca, si care au realizat stagiul standard de cotizare.

 

Pentru a face dosarul complet, ai nevoie de următoarele documente:

 • Cerere tip pentru înscrierea la pensie (o găsești AICI – cerere acordare pensie invaliditate)
 • Carnetul de muncă în original și copie
 • Carnetul de muncă pentru membrii CAP original și copie
 • Alte acte privind vechimea în muncă sau vechimea în serviciu
 • Actele de stare civilă original și copie
 • Buletin de identitate, certificat de naștere – original și copie
 • Livretul militar original și copie
 • Diplomă de absolvire a învățământului universitar în original și copie
 • Adeverință din care să rezulte perioada studiilor și faptul că au fost urmate la zi
 • Dovada echivalării de către statul român a cursurilor desfășurate în instituții de învățământ din străinătate
 • Adeverință privind sporurile cu caracter permanent reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de muncă în original
 • Adeverința privind condițiile de muncă deosebite, speciale sau alte condiții în original
 • Procură specială pentru mandat în original și copie (dacă altă persoană decât solicitantul depune dosarul)
 • Adeverință care să ateste perioadele de activitate realizat după 1 ianuarie 2011 în original
 • Decizia medicală asupra capacității de muncă în originală
 • Adeverință din care să rezulte data încetării plății indemnizației pentru incapacitate temporară de muncă și copie după ultimul certificat de concediu medical (sau adeverință privind încetarea calității de asigurat în original)
 • Copia formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă sau fișa de declarare a cazului de boală profesională, dacă este cazul
Mulți se întreabă cum să câștige bani online, o preocupare
Procedura redobandire permis auto: Cum recuperati permisul suspendat? Ați rămas
Îți dorești un anumit grad de stabilitate financiară și siguranță
drmax.ro/
flanco.ro/
noriel.ro

Acte necesare pentru pensia in caz de boala. Informatii de ultima ora pentru pensie

13 septembrie 2023
Persoanele care și-au pierdut total sau cel puțin jumătate din capacitatea de muncă se pot pensiona pe caz de boală. Pentru asta trebuie să ajungă în fața unei comisii de expertiză medicală.